10 Java core запитань на позицію Junior Android Developer

java core запитання

Як стати Java Android розробником?

Даний допис є по своєму особливим, тому що він дасть уявлення про базові знання в Java індустрії. Вони будуть необхідні коли ви будете проходити співбесіду на позицію Junior Android Developer. Деякі із запитань з цього допису з дуже великою вірогідністю вам поставить рекрутер на Junior Android Developer співбесіді. Звичайно ж тут зібрано не все із світу Java, в інтернеті я зустрічав пости де програмісти збирали по 50 або навіть 300 запитань. Але нічого мені не буде заважати підтримати це запитання та повернутися до нього ще декілька разів, щоб зробити частину №2,3,4 і тд. Матеріалу багато, а концепція блогу дозволяє викладати лише по 10 запитань. 

Орієнтовні запитання на позицію Junior Android Developer

 1. Що таке Java?
 2. Особливості 
 3. Що значить OOP
 4. Значення JIT (Just in time compilation)
 5. Базовий синтаксис.
 6. Які є Джава IDEE
 7. Що таке Constructor
 8. Різниця між local та instance variable
 9. Що значить class?
 10. Що значить object?

Підготувавши даний пост для вас, я ще раз повторив для себе основи основ програмування. Між іншим, він мені дуже допоміг коли я зробив свій перший андроїд додаток “Козацька Забава”. Концепція даного допису є досить простою. Він дозволяє отримати нові знання новачкам, та освіжити старі знання більш досвідченим програмістам. Тому, ніхто не програє. якщо ознайомиться із списком “10 важливих запитань про Java”. Я думаю усі хто читають цей пост хочуть отримати нову перспективну професію? Чудово, можна переходити до списку де я коротко але по суті буду розказувати про головні концепції найкращої в світі мови програмування Джава.

1) Що таке Java?

Java це об’єктно-орієнтована мова програмування вищого рівня, яка є сумісна з багатьма сучасними платформами. Її називають мовою програмування вищого рівня бо в своєму синтаксисі вона використовує зрозумілу людям англійську мову. Навіть якщо ви не програміст, ви все одно можете прочитати про що йдеться в коді. Java була розроблена Sun Microsystems, якa в 2009 році була придбана корпорацією Oracle. 

2) Особливості Джава

 • Об’єктно-орієнтована. 
 • Працює незалежно від платформи
 • Високоефективна
 • Мультипоточна

3) Що значить ООP

Object Oriented Programming (Об’єктно орієнтоване програмування) – це парадигма програмування що розглядає програму як сукупність об’єктів, що взаємодіють між собою. Дана парадигма сповідує 4 основних принципи серед яких:

 1. Інкапсуляція (обмеження доступу до даних та можливості їх зміни ПРИКЛАД: Ви маєте ім’я та фамілію. Ваші друзі знають ці дані але не мають можливості їх змінити. Ці дані можу змінити лише ви паспортному столі. Можна сказати що даний процес є інкапсульованим);
 2. Наслідування (механізм який дозволяє описувати новий клас на основі існуючого батьківського класу. При цьому функціонал та особливості батьківського класу наслідуються новим класом. ПРИКЛАД: всі ми чимось схожі на батьків а чимось і не подібні);
 3. Поліморфізм (можливість працювати з деякими типами даних так як ніби це один і той самий тип. При цьому поведінка об’єктів буде відрізнятися в залежності від того до якого типу даних вони належать.);
 4. Абстракція (це виділення головних, найбільш важливих типів даних або ж навпаки відкидання другорядних, незначних);

4) Значення JIT в Джава

В програмуванні, JIT (just in time compilation) або говорячи просто – динамічне компілювання. JIT є інструментом згідно з яким комп’ютерний код виконує компіляцію під час запуску програми. Завдяки використанню динамічного компілювання, Джава можна віднести до найшвидших та найефективніших мов програмування що сьогодні існують на ринку.

5) Базовий синтаксис

Дуже важливо пам’ятати про нижченаведені пункти якщо ми обговорюємо програми написані за допомогою мови Джава.

 • Чутливість до регістру написання – мова програмування Джава є надзвичайно чутливою до реєстру написання. Це означає що ідентифікатори Hello та hello будуть мати різне значення.
 • Імена класів – для всіх імен класів першою літерою повинна бути ВЕЛИКА ЛІТЕРА. Якщо декілька слів формують клас то кожне слово в середині цієї словесної конструкції також повинне начинатися з ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ. Наприклад: MyFirstJavaClass.
 • Імена методів – всі методи в Джава повинні починатися з малої літери. Якщо декілька слів формують ім’я методу то кожне слово в середині методу повинне починатися з великої літери. Наприклад: public void myFirstMethodName()
 • Імена Java файлів – назва програми повинна в точності співпадати із назвою класу цієї програми. Коли ви зберігаєте файл то використовуйте назву класу вашої програми. При цьому важливо пам’ятати що Джава дуже чутлива до реєстру. ВАЖЛИВО: якщо якщо ви не маєте в програмі public class то ім’я вашої java програми може відрізнятися. Наприклад: MyFirstJavaProgram є іменем класу програми. В такому випадку Джава файл повинен називатися MyFirstJavaProgram.java.
 • Обов’язковий елемент кожної java програми – public static void main(String args []) є обов’язковим елементом кожної Ява програми.

6) Які є Java IDEE

Серед найбільш популярних середовищ розробки Java можна побачити такі програмні рішення як BlueJ, Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans та XCode.

7) Що таке Constructor

Конструктор – це особливий метод, який викликається при створенні нового об’єкту. Не завжди зручно ініціалізувати всі перемінні класу при створенні його екземпляру. Деколи краще, щоб певні значення були створені за замовчуванням при створенні об’єкта. Якщо говорити по суті, то конструктор потрібен для автоматичної ініціалізації перемінних.

8) Різниця між local та instance variable

Local Variable:

 1. Локальні змінні оголошуються в методах, конструкторах або блоках.
 2. Локальні змінні створюються, коли метод, конструктор або блок запускається і знищуються після того, як завершиться метод, конструктор або блок.
 3. Локальні змінні реалізуються на всередині на рівні стека.
 4. Модифікатори доступу можна використовувати для локальних змінних.
 5. Вони є видимими тільки в межах оголошеного методу, конструктора або блоку.

Instance Variable :

 1. Змінні екземпляру оголошуються в класі, але поза межами методу, конструктору або якого небудь іншого блоку.
 2. Коли в стекові для об’єкта виділяється простір, то створюється слот для кожної змінної екземпляра.
 3.  В Джава змінні екземпляру створюються тоді, коли створений об’єкт за допомогою ключового слова “new” та знищуються тоді, коли об’єкт підлягає знищенню. 
 4. Змінні мають значення, які повинні посилатися більш чим на один метод, конструктор або блок які повинні бути присутні протягом усього класу.
 5. Модифікатори доступу можуть бути присутні для змінних екземпляру.

9) Що значить class?

Весь код в мові програмування поділений на class (класи), які мають variable (перемінні) та methods (методи). Говорячи простими словами, class визначає структуру об’єкта та його методи, що формують функціональний інтерфейс.

10) Що значить object?

Джава має спеціальний суперклас Object. Всі інші класи є його дочірніми підкласами. Тому змінна класу Object може посилатися на об’єкт будь якого іншого класу. Хотілося б додати, що масиви даних також являються класами отже змінна класу Object може посилатись і на любий масив.


Facebook Comments
10 Java core запитань на позицію Junior Android Developer
Догори